Xem giỏ hàng “Thép Tấm A516 / Thép Tấm SA516 / Thép Tấm A516 Gr70 / Thép Tấm SA516 Gr70” đã được thêm vào giỏ hàng.

Thép tấm đóng tàu

Thép tấm Grade: A / B / C / D
Chứng chỉ: Hàng có chứng chỉ CO/CQ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

0909513688