Thép Tấm A285 / Thép Tấm ASTM A285

Thép Tấm ASTM A285 còn được phân loại là thép cacbon. Đây là đặc điểm kỹ thuật thép bao gồm bốn cấp thép tấm carbon thấp có chất lượng kết cấu cho ứng dụng chung. Lớp A, B, C và D.

Contact Me on Zalo
0909513688