Thép tấm đóng tàu

    Thép tấm Grade: A / B / C / D
    Chứng chỉ: Hàng có chứng chỉ CO/CQ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

    0909513688