Xem giỏ hàng “Thép tấm SS400” đã được thêm vào giỏ hàng.

Thép tấm đóng tàu

Thép tấm Grade: A / B / C / D
Chứng chỉ: Hàng có chứng chỉ CO/CQ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

0909513688